<h1>Welkom op de website van Fapac.nl</h1> <a href="main.php">Fapac.nl - Algemene informatie</a> <a href="contact.php">Fapac.nl - Contact informatie</a> <a href="referenties.php">Fapac.nl - Referenties</a> <a href="team.php">Fapac.nl - Team</a> <a href="links.php">Fapac.nl - Links</a> Bedrijfsnaam : * FAPAC staat voor Faber Process Automation & Consultancy Werkzaamheden : * De werkzaamheden die Fapac verricht hebben betrekking op de IndustriŽle Informatie Technologie (kortweg IndustriŽle Automatisering). Fapac kan onder andere het volgende voor u betekenen: * Projectleiding * Inkoopbegeleiding * Opstellen budget-/kostenramingen * Begeleiding project team (lead engineering) * Opstellen van offerte aanvraagdocumenten (bestekken) * Opstellen URS (User Requirement Specification / Programma van Eisen) * Opstellen PDS (Process Design Specification) * Opstellen FDS (Functional Design Specification) * Analyse en ontwerp netwerk architectuur voor industriŽle netwerken, hardware configuraties * Begeleiding implementatie traject * Implementatie van onder andere: PLC, SCADA, MMI, DCS, HCS etc * FAT (Factory Acceptance Test) * SAT (Site Acceptance Test) * Productie begeleiding * Nazorg & Service * Verzorgen van trainingen voor operators en technische dienst <script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript"> </script> <script type="text/javascript"> _uacct = "UA-2456306-3"; urchinTracker(); </script> </body>